[PDF电子书] 甘凤池秘传易筋经(中华武术经典珍藏丛书)


甘凤池秘传易筋经(中华武术经典珍藏丛书)

《甘凤池秘传易筋经》讲述行功之时,须振奋精神,保养身体。若溺于情女,漏泄元阳,则筋骨疲软,心力懒惰,而不继其功,其身之壮健难矣。故戒之在色。稍有功效,每觉技痒,须郑重手足,勿与人戏。恐在我失之不学,在人受之吃亏,每以玩耍而伤情失面,甚至酿成灾祸。故戒之在轻。成功之后,须自贵自重,如良贾之深藏。苟群处之时,便卖长夸奇,开胸坦腹,与人交手则自贱,孰甚焉?!故戒之在贱。进之功深,须温柔涵养,和气忍耐。若恃其勇力,一言不合,即怀忿怒,振臂出拳,则功之为道,本以御难保身,反致招灾惹祸矣。故戒之在斗。


网友分享资源数: 0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)