[PDF电子书] 梅里美中短篇小说选(中央编译文库·世界文学名著)


梅里美中短篇小说选(中央编译文库·世界文学名著)

梅里美是19世纪法国著名作家。以中短篇小说见长,成为最受人喜爱的法国小说家之一。在19世纪群星璀燦的法国文坛,梅里美以文笔洗练、叙事清晰、内涵丰富、节奏紧凑的特色在中短篇小说的领域中独树一帜,受到广大读者的喜爱。从梅里美选择题材偏爱异域色彩来看,他属于浪漫派,而从他简约的写作风格来看,他又属于古典主义。本书从中精选了数篇艺术佳作,基本上体现了梅里美中短篇小说的写作风格和艺术特色。


网友分享资源数: 0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)